İçeriğe geç

Hoof Gao 100 gr

hoof-gao

İçeriği:

Daemonorops :Antiflarmatuar, antiseptik ve büzücü etkiye sahiptir.

Borneol :Antibakteriyel, antiflarmatuar, aneljezik (Diazepeme göre çok daha etkilidir.) ve modülasyon etkisine sahiptir. Dokularda yeniden canlandırma, indükleme ve doku şişliğini azaltır.

Sepiaesculenta :Homeopatic özelliği olup içeriğinde kalsiyum fosfat ve kalsiyum klorur ile asidi naturalize eder. Büzücü etkiye sahiptir.

Uygulanışı:

Tırnaktaki Ülserli bölge temizlendikten sonra yara üzerine 3 – 5 gr. HoofGao serpilir, elastik bandaj veya ziftli bandaj ile sıkıca sarılır. 4 gün ara ile iki uygulama yapılmalıdır.

Korunma:

Tırnakların aşırı büyümesinden kaynaklı vakalarını azaltmak için, bütün sığırlara kaliteli bir tırnak düzeltici ile rutin olarak doğru tırnak kesimi uygulanmalıdır. İstenen tırnak kesimi sıklığı tırnakların büyüme ve aşınma oranına bağlıdır. Beton katlarda tutulan Holştein inekleri için 4 ila 8 ay ara ile kesim gerekir.

Ruhsat Tarih ve No: 20.02.2017 – 6/098

Ruhsat Sahibi: Erkoç Gıda ve Hayvancılık Ltd. Şti.